dissabte, 23 d’abril de 2016

Quin és el nostre model educatiu com a pares? - II

Parlàvem al post anterior d’aquesta secció de la necessitat de poder combinar en els nostre model educatiu com a pares, dos maneres de fer que en cap cas han de ser contradictòries i sí complementàries: l’afecte i l’exigència.
De la combinació d’aquestes dues variables i la càrrega d’una o altra dependrà el nostre estil parental.
Podem començar a entreveure la dificultat de mesurar els “ingredients” de cada una d’elles i a imaginar com serà de complicat poder coincidir amb l’altre persona que comparteix amb nosaltres la tasca educativa dels nens, és a dir, la nostra parella, o qui sigui que estigui al nostre costat en aquests afers, avis, tiets, professors, ...


Comença a casa i és en primer lloc responsabilitat dels pares el fer que els nens puguin adquirir (o no) els hàbits socials bàsics que facilitaran (o no) el seu aprenentatge en diferents àmbits.
Una bona combinació de l’establiment de límits i la manera de donar atenció i amor, és el que va construint les referències dels infants en el que està bé i el que no, el que està permès i el que no es pot fer pels riscos que comporta i pel malestar que pot crear en altres persones.
És sabut que hi ha nens que no ho posen gens fàcil! Hi ha un bagatge propi que no es pot obviar. El temperament de cadascú és quelcom que neix amb nosaltres i que va conformant el nostre caràcter i més endavant la nostre personalitat. L’educació que rebem i la nostra pròpia manera de ser són els escultors que van definint-nos com a futurs adults. De vegades es pica sobre pedra molt resistent!


Per tant no estem sols en aquesta tasca, els nens, hi tenen molt a dir i per tant el flux de comunicació que puguem crear amb els nostres fills ha de ser un flux que actuï a dues bandes creant bones interrelacions.
Així doncs cal crear un clima en el que aquesta comunicació pugui fluir i trobar acceptació. Un nen que se sent acceptat també accepta. Un nen que és respectat, també respecta. Si tenim aquests valors ben col·locats en la nostra relació amb els fills, tindrem una bona base per l’acceptació dels nostres missatges. L’acceptació i el respecte allunyen l’agressivitat i afavoreixen la capacitat de controlar impulsos i emocions.

I què és això del model educatiu? Hi ha tipus de model? Podem “classificar” la nostra manera d’educar sota un model concret?


Aquestes preguntes han motivat a alguns autors del camp de la psicologia i la pedagogia a partir dels anys 70 a trobar respostes i avui dia, podem establir els següents models:
  • Els pares amb un estil autoritari, que estableixen normes sense comptar amb la participació dels fills i de manera taxativa. Si aquestes normes no es compleixen no hi ha comunicació possible i de vegades s’aconsegueix l’efecte indesitjat de la rebel·lia i el rebuig per part dels fills. Què perceben els nens? Molta exigència i poc afecte.
  • Els pares amb un estil indulgent, que no posa normes i que espera que els nens, per ells mateixos, les vagin adquirint posant-hi molt amor i molta atenció a totes les necessitats dels fills. Què perceben els nens? Afecte incondicional sense cap tipus d’exigència i poden actuar de manera molt rebel també quan no senten que es cobreixin les seves necessitats (siguin materials o emocionals).
  • Els pares negligents no posen cap mena de norma però tampoc donen atenció. Solen ser uns pares molt centrats en ells mateixos i en les seves pròpies tensions i problemes. Què perceben els nens? Desatenció i manca de companyia i afecte.
  • Els pares democràtics, són pares exigents, disciplinats però sensibles, que accepten als fills i que els ajuden a créixer i fan que progressivament vagin adquirint responsabilitats. Què perceben els nens? Afecte i autoritat, comunicació i ajuda, respecte i guia.

Està clar que dins d’aquests “prototips” no trobarem un “encaix” perfecte, ben segur, però sí que saber-ho ens ajudarà a situar-nos i a reflexionar sobre el que fem i com ho fem i a intuir com ens perceben.
Post de:
Dolors Molina
Psicòloga clínica i psicopedagoga.
Reb els posts al teu e-mail:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...